Διαχείριση Προβλημάτων στην Τάξη

Από το έργο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (2008)  ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ δείτε εδώ τον Α΄ τόμο (επιστ. επιμέλεια: Ευ. Μακρή‐Μπότσαρη ) και εδώ  το Β΄τόμο (επιμέλεια: Ελ. Τζελέπη ‐ Γιαννάτου)

  2pb2w

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s