Πρόσκληση #2

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των Τμημάτων Ένταξης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης να συμμετέχουν στην επιμορφωτική ημερίδα με θέμα «Δράσεις και προγράμματα στοχευμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης κατά το σχολικό έτος 2013-2014» με στόχο την ανάδειξη του εκπαιδευτικού έργου που σχεδιάζεται και εφαρμόζεται στα Τμήματα Ένταξης. Η επιμορφωτική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 20/06/2014 στην Αίθουσα Τελετών της Β/θμιας Διεύθυνσης Δυτ. Θεσσαλονίκης, 08:00-14:00, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

 

(*) Tο υλικό των επιμορφωτικών ημερίδων (19 & 20 Ιουνίου 2014) θα το βρείτε εδώ!

 

2p

Πρόσκληση #1

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Αυτοτελών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης να συμμετέχουν στην επιμορφωτική ημερίδα με θέμα «Δράσεις και προγράμματα στοχευμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης κατά το σχολικό έτος 2013-2014» με στόχο την ανάδειξη του εκπαιδευτικού έργου που σχεδιάζεται και εφαρμόζεται στις Αυτοτελείς Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Η επιμορφωτική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 19/06/2014 στην Αίθουσα Τελετών της Β/θμιας Διεύθυνσης Δυτ. Θεσσαλονίκης, 08:00-14:00, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

 

(*) Tο υλικό των επιμορφωτικών ημερίδων (19 & 20 Ιουλίου 2014) θα το βρείτε εδώ!

2p