Εκδήλωση του ΚΕ.ΣΥ.Π. (κέντρο συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού) και του ΣΣΝ (συμβουλευτικός σταθμός νέων) της Πέλλας

Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης με θέμα:

« Διεκδικώντας ένα κοινό μέλλον… : Προοπτικές εκπαίδευσης και απασχόλησης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων Πέλλας

alexanderjansson1

arg44agwerg

Advertisements