Εκδήλωση του ΚΕ.ΣΥ.Π. (κέντρο συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού) και του ΣΣΝ (συμβουλευτικός σταθμός νέων) της Πέλλας

Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης με θέμα:

« Διεκδικώντας ένα κοινό μέλλον… : Προοπτικές εκπαίδευσης και απασχόλησης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων Πέλλας

alexanderjansson1

arg44agwerg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.