Προγράμματα εξατομικευμένης παρέμβασης στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης (“Παράλληλη Στήριξη”).

Στο Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για την ένταξη παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (“Παράλληλη Στήριξη”) στη Δυτική Θεσσαλονίκη κατά το σχολικό έτος 2014-2015 εργάστηκαν 65 εκπαιδευτικοί, υποστηρίζοντας μέσω εξατομικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης παιδιά και εφήβους με ΕΕΑ ή και Αναπηρία. Δείτε τρία από αυτά τα προγράμματα:

2015-06-17 12.50.37

Συνεκπαίδευση στο 1ο Δ.Σ. Παλαιοκάστρου

Ευάγγελος Βλάχος ΠΕ 71, Έλενα Νικολάου ΠΕ 70

Πρόγραμμα συνεκπαίδευσης

Παρουσίαση εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος μαθητή με αυτισμό

Τροκάνα Αρίστη ΠΕ02.50

Εξατομικευμένο πρόγραμμα μαθητή με αυτισμό

Ζαπρούδη Ευαγγελία, ΠΕ 3.50 Καλαϊτζή Γεωργία, ΠΕ 2.50 Μουρατίδου Μαρία ΠΕ 4.50

Παιδαγωγικές και διδακτικές παρεμβάσεις στα πλαίσια του Εξατομικευμένου Εκπ/κού Προγράμματος της Παράλληλης Στήριξης σε Μαθήτρια με προβλήματα όρασης

Παιδαγωγικές και διδακτικές παρεμβάσεις

2015-06-17 12.51.11

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.