Οδηγίες για τη διεξαγωγή έρευνας

Διαβάστε τις επικαιροποιημένες οδηγίες του Ι.Ε.Π. για την υποβολή αίτησης χορήγησης άδειας διεξαγωγής έρευνας σε σχολεία Π/θμιας Εκπ/σης και Δ/θμιας Εκπ/σης ή άλλες δομές αρμοδιότητας του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ (π.χ. Γ.Α.Κ., Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.).

http://www.iep.edu.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=319&Itemid=202&lang=el

Basic RGB