Οδηγίες για τη διεξαγωγή έρευνας

Διαβάστε τις επικαιροποιημένες οδηγίες του Ι.Ε.Π. για την υποβολή αίτησης χορήγησης άδειας διεξαγωγής έρευνας σε σχολεία Π/θμιας Εκπ/σης και Δ/θμιας Εκπ/σης ή άλλες δομές αρμοδιότητας του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ (π.χ. Γ.Α.Κ., Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.).

http://www.iep.edu.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=319&Itemid=202&lang=el

Basic RGB

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.