Εθελοντική δραστηριότητα στην αναπηρία

Πρόσκληση
για εθελοντική συμμετοχή και υποστήριξη
προγραμμάτων «κοινωνικής ένταξης στη γειτονιά»
που υλοποιούνται από ειδικά δημοτικά σχολεία, ΕΕΕΕΚ, ΤΕΕ ειδικής αγωγής
της Θεσσαλονίκης
και το περιοδικό «Η Ζωή Πλαγίως»

http://www.zoiplagios.gr/

ΔΙΚΤΥΟ100