Σχολικά Δίκτυα Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης (ΕΔΕΑΥ)

Ενημερωθείτε για τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των μελών των ΕΔΕΑΥ καθώς και για τον τρόπο λειτουργίας των επιτροπών έτσι όπως ορίζεται από τη νομοθεσία και την επιστημονική δεοντολογία.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΔΕΑΥ

ΣΔΕΥ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Ο ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΣΤΙΣ ΕΔΕΑΥ

Ο ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΣΤΙΣ ΕΔΕΑΥ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

Ν. 4074 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

539163_10151532795238679_1893979116_n

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.