Οδηγίες και εκπαιδευτικό υλικό για τους/τις εκπαιδευτικούς της Παράλληλης Στήριξης

Δείτε τις οδηγίες για την Παράλληλη Στήριξη καθώς και το βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης.

Οδηγίες για την Παράλληλη Στήριξη 2015-2016

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ημερολόγιο αναστοχασμού

Φύλλο άμεσης παρατήρησης

Προτεινόμενο έντυπο εξατομικευμένου προγράμματος

Δείτε παραδείγματα εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που πραγματοποίησαν εκπαιδευτικοί της Παράλληλης Στήριξης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης κατά τη σχολ. χρονιά 2014-2015

Πρόγραμμα συνεκπαίδευσης στο 1ο ΔΣ Παλαιοκάστρου

Εξατομικευμένο πρόγραμμα μαθητή με ΔΑΦ

Εξατομικευμένο πρόγραμμα μαθήτριας με προβλήματα όρασης

(  N  K )

Advertisements