Καλές πρακτικές υλοποίησης της Συνεκπαίδευσης. Συνδιδασκαλία σε τάξεις μεικτής δυναμικότητας.

Η γνώση δεν είναι ατομικό επίτευγμα, αλλά αποτέλεσμα συμμετοχής σε κοινωνικές δραστηριότητες και προϊόν κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

Η συνδιδασκαλία ως συνεργατική δράση μπορεί να αποκτήσει δυναμική η οποία προάγει την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου.

Συνεργατικές πρακτικές διδασκαλίας.

ΕΝόρα011

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s