Πανελλαδικές εξετάσεις 2016 υποψηφίων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, Αναπηρία, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Δείτε τις οδηγίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων.

http://www.minedu.gov.gr/eidiseis/20090-05-05-16-osa-prepei-na-gnorizoun-oi-ypopsifioi-gia-tin-proforiki-eksetasi-stis-panelladikes

Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα: αν ο/η μαθητής/τρια συνοδεύεται από εκπαιδευτικό Παράλληλης Στήριξης, αυτός/ή μπορεί να παρίσταται κατά την εξέταση, χωρίς να συμμετέχει στη διαδικασία”.

Διαβάστε και τις νέες οδηγίες για τον τρόπο εξέτασης των υποψηφίων με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος και των υποψηφίων με Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες:

Κατά την τρίωρη αξιολόγηση των μαθητών/τριών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος επιτρέπονται οι ρουτίνες που επιθυμούν και δεν παραβιάζουν τους γενικούς κανονισμούς (π.χ. ένα συγκεκριμένο αντικείμενο πάνω στο θρανίο ή μια συγκεκριμένη θέση σε σχέση με το φωτισμό κλπ). Επίσης φροντίζουμε για την αποφυγή ερεθισμάτων που παρενοχλούν τους μαθητές με Δ.Α.Φ. να συγκεντρωθούν και αφορούν την ιδιαίτερη λειτουργικότητά τους ως προς τις αισθήσεις τους (θόρυβοι ή συζητήσεις στο φόντο της αίθουσας, αποφυγή βλεμματικής επαφής, μεταβολές του φωτισμού κλπ)..

Κατά την αξιολόγηση-βαθμολόγηση οι μαθητές/τριες με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος έχουν ανάγκη από πολύ συγκεκριμένες και προβλέψιμες διαδικασίες οι οποίες βοηθούν στη μέγιστη απόδοσή τους (π.χ. μπορεί να ζητήσουν να σταθούν όρθιοι/ες ή να καθίσουν πιο πλάγια, μπορεί να αποδιοργανώνονται από το επίμονο βλέμμα, μπορεί να χρειάζονται να συμβουλεύονται το γραπτό τους). Οι ερωτήσεις που απευθύνονται από τον/τη βαθμολογητή/τρια χρειάζεται να είναι σύντομες και συγκεκριμένες, να δίνονται κατά μικρότερες περιόδους και να αποφεύγονται οι γενικού τύπου ερωτήσεις-παρατηρήσεις. Χρειάζεται να απευθύνονται παραινετικές ερωτήσεις, σε κάθε φάση της αξιολόγησης-βαθμολόγησης και να μεσολαβεί μικρός χρόνος αναμονής ή σιωπής προκειμένου ο/η μαθητής/τρια να απαντήσει.
Οι μαθητές/τριες με Δ.Α.Φ. που συνοδεύονται από Εκπαιδευτικό Παράλληλης Στήριξης (Π.Σ.) δικαιούνται να συνοδεύονται από τον/τη συγκεκριμένο/η εκπαιδευτικό και στην αξιολόγηση-βαθμολόγηση, ώστε να επιτυγχάνουν την εξοικείωση που χρειάζονται. Οι εκπαιδευτικοί Π.Σ. δεν παρεμβαίνουν, δεν εξηγούν, δεν βοηθούν τον/την εξεταζόμενο/η αλλά μπορούν να υποστηρίζουν τον/τη μαθητή/τρια με τις μη λεκτικές παραινέσεις και τους οπτικούς δείκτες που έχουν καθιερώσει μεταξύ τους προκειμένου να επιτυγχάνεται η συνεργασία.

Β) Όσον αφορά τους/τις μαθητές/τριες με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ε.μ.δ.) προτείνονται τα εξής:
Οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία) αντιμετωπίζουν κυρίως δυσκολίες στη διαχείριση του γραπτού λόγου και στην αυθόρμητη παραγωγή γραπτού και ρέοντος λόγου (π.χ. δυσκολίες στην ανάγνωση μεγάλων κειμένων, ασυνέπειες ως προς την ορθή γραφή και τη σύνταξη αγνόηση των συμβόλων τονισμού και στίξης, κλπ). Για τον λόγο αυτό άλλωστε αξιολογούνται με προφορικές δοκιμασίες. ΄Εχουν βέβαια το δικαίωμα κατά το στάδιο της προετοιμασίας του θέματος να χρησιμοποιούν πρόχειρο, όπου θα καταγράφουν τις σκέψεις τους και στη συνέχεια να αναπτύσσουν προφορικά τις απαντήσεις τους. Επίσης δικαιούνται στην περίπτωση που επιθυμούν να απαντήσουν γραπτά σε κάποια ερωτήματα, αυτά να αξιολογούνται κατά τη βαθμολόγηση.
Συχνά συνεμφανίζουν δυσκολίες στην Συγκέντρωση και στην Επικέντρωση Προσοχής και απορροφούνται από τους θορύβους του «φόντου» (συζητήσεις στον διάδρομο, θορυβώδης κινητικότητα κλπ). Οι επιτηρητές προτείνεται να βοηθούν τους μαθητές/τριες με παραινέσεις ως προς τη συγκέντρωση και ως προς την τήρηση του χρόνου και να εξασφαλίζουν την αδιατάρακτη ροή της διαδικασίας.
Κατά την αξιολόγηση-βαθμολόγηση των μαθημάτων των θετικών επιστημών καταβάλλεται προσπάθεια να αξιολογηθούν οι γνώσεις, η ανάπτυξη σκεπτικού και στρατηγικής επίλυσης των προβλημάτων πέραν των υπολογιστικών και διαχειριστικών δυσκολιών (π.χ. αναριθμητισμό) που άλλωστε συνιστούν μέρος των δυσκολιών των μαθητών με ε.μ.δ. Οι μαθητές/τριες που αντιμετωπίζουν ε.μ.δ. του τύπου δυσαριθμησίας, αστοχούν πολλές φορές στη χρήση των συμβόλων και των προσήμων. Προκειμένου να μην καταναλώσουν όλο τον χρόνο τους στη λάθος κατεύθυνση μπορεί να υποδειχθεί με μια γενική παραίνεση να προσέξουν τα σύμβολα και τα πρόσημα. Αν στην απάντηση κάποιου θέματος απαιτείται γραφική παράσταση και ο υποψήφιος αδυνατεί να γράψει, ο εξεταστής μπορεί να σχεδιάσει τη γραφική παράσταση καθ΄ υπόδειξη του εξεταζόμενου. Όταν ο εξεταζόμενος καλείται να απαντήσει σε θέματα όπως είναι η Ιστορία, η Βιολογία κ.λ.π., εφόσον ο εξεταστής διαπιστώνει ότι ο εξεταζόμενος αδυνατεί να αποδώσει το εξεταζόμενο αντικείμενο με συνεχή λόγο, μπορεί να τον εξετάσει με την υποβολή ερωτήσεων, οι οποίες θα τον διευκολύνουν στην διατύπωση των γνώσεων αλλά δεν θα πρέπει να είναι τέτοιας μορφής που θα υποδεικνύουν την απάντηση. Αν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των θεμάτων ή κατά τη διάρκεια της εξέτασης ο εξεταζόμενος ζητήσει την ανάγνωση κάποιου θέματος, τότε ο επιτηρητής ή ο εξεταστής αντίστοιχα θα μπορούσε να επαναλάβει άλλη μία φορά την ανάγνωση κάποιου θέματος. Κατά την αξιολόγηση-βαθμολόγηση προτείνεται οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται ιδιαιτέρως τις σημειώσεις στο πρόχειρό τους. Στην περίπτωση των υποψηφίων με δυσλεξία ή δυσορθογραφία και εκτός από την περίπτωση των ασκήσεων γραμματικής δεν λαμβάνονται υπόψη τα ορθογραφικά λάθη.

panelladikes_eidikes_anagkes 2016

panelladikes_epal_eidikes_anagkes 2016

1600x1200_0 copy

Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις μαθητών/τριών με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Προτάσεις της Σχ. Συμβούλου ΕΑΕ για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα Γυμνάσια και τα Λυκεία της 10ης ΕΠ ΕΑΕ (Δυτ. Θεσσαλονίκη, Ημαθία, Πιερία, Πέλλα)

Εξετάσεις 2016

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

18-04-16 Όσα πρέπει να ξέρουν οι υποψήφιοι/ες για τις πανελλαδικές

Δείτε στους παρακάτω υπερσυνδέσμους τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

https://www.minedu.gov.gr/eidiseis/19825-18-04-16-osa-prepei-na-kseroun-oi-ypopsifioi-gia-tis-panelladikes

30-03-16 Πώς θα διεξαχθούν φέτος οι πανελλαδικές

https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/to-thema-exetaseis

για τις προφορικές εξετάσεις

 προφορικές εξετάσεις

 

Music Kid clipart

Ενημερωτική εκδήλωση για τις Προφορικές Εξετάσεις.

Το ΚΕ.Δ.Δ.Υ Ημαθίας, η Δ.Δ.Ε. Ημαθίας, το Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η Σχολική Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της 10ης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σας προσκαλούν στην ενημερωτική εκδήλωση

«Το θεσμικό πλαίσιο και οι διαδικασίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων των Ειδικών Ομάδων μαθητών»

την Τρίτη 19 Απριλίου 2016 και ώρα 5:30 μ.μ.

στη Δημοτική Βιβλιοθήκη “Θ. Ζιωγοπούλου” του Δήμου Βέροιας

(οδός Ζιωγοπούλου 5 – επί της οδού Μητροπόλεως).

Συντονίστρια Ημερίδας: Ειρήνη Αναγνώστου –  Σχ. Ψυχολόγος, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του ΚΕ.Δ.Δ.Υ Ημαθίας

 Πρόγραμμα

5:30 μ.μ – 5:50 μ.μ.. Προσέλευση – Χαιρετισμοί

 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ

  1. 5:50 μ.μ. – 6:00 μ.μ.

      Γεώργιος Πούλος – Πρόεδρος του Βαθμολογικού Κέντρου Βέροιας, Σχ. Συμβ. Μαθηματικών Ημαθίας.

Θέμα ομιλίας: «Τρόπος διεξαγωγής των προφορικών εξετάσεων».

2. 6:00μ.μ. – 6:10 μ.μ.

     Κωνσταντίνα Πηλείδου – Σχ. Συμβ. Ειδικής Αγωγής 10ης Περιφέρειας ΕΑΕ  Κεντρικής Μακεδονίας.

            Θέμα ομιλίας: «Προφορικές εξετάσεις: θεσμικό πλαίσιο και παιδαγωγική τεκμηρίωση»

3. 6:10 μ.μ. – 6:30 μ.μ.

     Αναστασία Μουσκεφτάρα – Ψυχολόγος, B.Sc., M.Sc. –  Ειδική Παιδαγωγός.

           Θέμα ομιλίας: «Οδηγίες προετοιμασίας και τεχνικές διαχείρισης του άγχος των Πανελλαδικών Εξετάσεων».

  1. 6: 30 μ.μ. – 7:00 μ.μ. Στρογγυλή Τράπεζα με κεντρικό θέμα:  «Αναλυτικές οδηγίες προετοιμασίας για την προφορική εξέταση των εξεταζόμενων μαθημάτων», στην οποία συμμετέχουν με εισήγηση:
  1. Χριστίνα Αραμπατζή – Σχ. Συμβ. Φιλολόγων Ημαθίας: «Αξιολόγηση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα φιλολογικά μαθήματα: Μεθοδολογικά ζητήματα, προτάσεις».
  2. Μαρία Ζερβάκη – Φυσικός : «Οδηγίες αντιμετώπισης των θεμάτων στην φυσική»
  3. Γεώργιος Πούλος – Σχ. Συμβ. Μαθηματικών Ημαθίας: «Οδηγίες αντιμετώπισης των θεμάτων στα μαθηματικά»

 7:00 μ.μ. – 8:00 μ.μ.: Ερωτήσεις- Συζήτηση

1737_noe_rope_dancer