Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις μαθητών/τριών με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Προτάσεις της Σχ. Συμβούλου ΕΑΕ για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα Γυμνάσια και τα Λυκεία της 10ης ΕΠ ΕΑΕ (Δυτ. Θεσσαλονίκη, Ημαθία, Πιερία, Πέλλα)

Εξετάσεις 2016

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s