Ακύρωση Επιμορφωτικής Ημερίδας.

Σας ενημερώνουμε ότι η Επιμορφωτική Ημερίδα που είχε σχεδιαστεί και οργανωθεί για τη Δευτέρα 13 Ιουνίου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, δεν θα πραγματοποιηθεί.

εικόνα 23

Advertisements