Η δυναμική της συνεργασίας.

Δείτε στους συνδέσμους που ακολουθούν συνεργατικές παιδαγωγικές πρακτικές συμπερίληψης και συνεκπαίδευσης που εφάρμοσαν εκπαιδευτικοί της Ειδικής Αγωγής ΠΕ70 και ΠΕ71 στην 10η ΕΠ ΕΑΕ. Η συνδιδασκαλία  ως συνεργατική δράση αυτοσεβασμού, ενσυναίσθησης και αλληλοαποδοχής μπορεί να αποκτήσει δυναμική, η οποία προάγει την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου προς όφελος όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.

https://pileidou.files.wordpress.com/2016/06/4-cebcceb1ceb6ceaf-ceb5ceafcebdceb1ceb9-cebaceb1cebbcf8dcf84ceb5cf81ceb1.pdf

https://pileidou.files.wordpress.com/2014/06

https://pileidou.files.wordpress.com/2014/10/enisxysh-aytoektimhshs.pdf

https://pileidou.wordpress.com/june2014/

https://pileidou.files.wordpress.com/2015/09/cf84ceb9-ceb5ceafcebdceb1ceb9-ceb7-cf83cf85cebdceb4ceb9ceb4ceb1cf83cebaceb1cebbceafceb1.pdf

https://pileidou.files.wordpress.com/2015/07/cf83cf85cebdceb4ceb9ceb4ceb1cf83cebaceb1cebbceafceb1.pdf

https://pileidou.files.wordpress.com/2015/07/cf83cf85cebdceb4ceb9ceb4ceb1cf83cebaceb1cebbceafceb1-1.pdf

https://pileidou.files.wordpress.com/2015/07/cf80cf81cebfceb3cf81ceb1cebccebcceb1-cf83cf85cebdceb5cebacf80ceb1ceafceb4ceb5cf85cf83ceb7cf82.pdf

https://pileidou.files.wordpress.com/2016/06/11-cebacebfcf85cf81cebccf80ceadcf84cf83cebfcf85-ceb1cebdceb8ceae-ceb5cf85cf8ccf83cebccebfcf82.pdf

https://pileidou.files.wordpress.com/2016/06/12-cebacebfcf81cebdceb7cebbceafceb1-cebcceb1cf85cf81ceafceb4cebfcf85-cebdceb5cebfcf87cf89cf81cebfcf8dceb4ceb1.pdf

https://pileidou.files.wordpress.com/2016/06/13-cebdceb1cf84ceaccf83ceb1-cebaceb5cebbceafceb4cebfcf85-10cebf-ceb5cf85cf8ccf83cebccebfcf85.pdf

paidia-prosfyges1_1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s