Εκπαίδευση μέσα και έξω από την τάξη. Προτάσεις.

Εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν υλοποιούν και προτείνουν

Διδακτικές πρακτικές και δράσεις συμμετοχικής και βιωματικής διδασκαλίας στα σχολεία της 10ης ΕΠ ΕΑΕ

shutterstock_87623218_0

Advertisements