Εκπαίδευση μέσα και έξω από την τάξη. Προτάσεις.

Εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν υλοποιούν και προτείνουν

Διδακτικές πρακτικές και δράσεις συμμετοχικής και βιωματικής διδασκαλίας στα σχολεία της 10ης ΕΠ ΕΑΕ

shutterstock_87623218_0

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.