Εκπαίδευση μέσα και έξω από την τάξη. Προτάσεις.

Εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν υλοποιούν και προτείνουν

Διδακτικές πρακτικές και δράσεις συμμετοχικής και βιωματικής διδασκαλίας στα σχολεία της 10ης ΕΠ ΕΑΕ

shutterstock_87623218_0

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s