Εκπαιδευτικό υλικό προσέγγισης της Αναπηρίας

Το ενδεικτικό Εκπαιδευτικό Υλικό που ακολουθεί αφορά σε βιβλία και ταινίες με θέμα τα προβλήματα, τα δικαιώματα και τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία. Μπορεί να αξιοποιηθεί ενδεικτικά με παιδαγωγικό τρόπο εντός του σχολικού περιβάλλοντος, ως πηγή ευαισθητοποίησης, προβληματισμού και αναστοχασμού των στάσεων και των αξιών μας.
%ce%b1%ce%b3%ce%b1%cf%80%cf%89
Advertisements