Εκπαιδευτικό υλικό προσέγγισης της Αναπηρίας

Το ενδεικτικό Εκπαιδευτικό Υλικό που ακολουθεί αφορά σε βιβλία και ταινίες με θέμα τα προβλήματα, τα δικαιώματα και τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία. Μπορεί να αξιοποιηθεί ενδεικτικά με παιδαγωγικό τρόπο εντός του σχολικού περιβάλλοντος, ως πηγή ευαισθητοποίησης, προβληματισμού και αναστοχασμού των στάσεων και των αξιών μας.
%ce%b1%ce%b3%ce%b1%cf%80%cf%89
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.