Σχολικά Δίκτυα Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ)

Ενημερωθείτε για τα Σχολικά Δίκτυα Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) και για τη λειτουργία των Επιτροπών Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης  και Υποστήριξης  (ΕΔΕΑΥ) από την παρουσίαση και το σύνδεσμο που ακολουθούν

Σχολικά Δίκτυα ΣΔΕΥ

https://pileidou.wordpress.com/2015/11/22/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s