Αισθητηριακή και Βιωματική Μάθηση σε Εξωτερικό Περιβάλλον.

Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση βιωματικού χαρακτήρα.

Πρόσκληση 06.04.2017

Tο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Κατερίνης, σχεδίασε και υλοποίησε στα πλαίσια του ERASMUS+, το πρόγραμμα «Αισθητηριακή και Βιωματική Μάθηση σε Εξωτερικό Περιβάλλον», διάρκειας 24 μηνών (Νοέμβριος 2014-Νοέμβριος 2016) και σε τρεις επιμορφωτικές περιόδους. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν ανέπτυξαν δεξιότητες οργάνωσης και καθοδήγησης ομάδων στη φύση, διδάχτηκαν τεχνικές μετατροπής του εξωτερικού περιβάλλοντος και της φύσης σε αίθουσα διδασκαλίας και σε υποστηρικτικό εργαλείο μάθησης. Επιπλέον, εξασκήθηκαν σε μεθόδους ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων, μέσα από ομαδικές υπαίθριες δραστηριότητες. Το σχέδιο πήρε χαρακτήρα ενδοσχολικής επιμόρφωσης και εφαρμόστηκε πιλοτικά το 2015-16 στην αυλή του σχολείου, ενταγμένο στο ωρολόγιο πρόγραμμα, ενώ συνεχίζεται και στην τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά, με νέες δραστηριότητες. Οι μαθητές/ήτριες δείχνουν αυξημένο ενδιαφέρον και κίνητρα μάθησης, εξασκούν τη μνήμη τους, παρουσιάζουν μεγαλύτερη διάρκεια συγκέντρωσης, διδάσκονται να εργάζονται σε ομάδες και ψυχαγωγούνται μαθαίνοντας.

Η προσδοκία μας είναι να πραγματοποιηθεί διάχυση των μεθόδων και πρακτικών της διδακτικής παρέμβασης σε φυσικό περιβάλλον μέσω επιμορφώσεων-βιωματικών δραστηριοτήτων στις ΣΜΕΑΕ Β/θμιας Εκπ/σης της 10ης ΕΠ ΕΑΕ με στόχο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε καλές πρακτικές εκπαίδευσης στην ΕΑΕ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.