Καλές πρακτικές εκπαίδευσης.

Δείτε την πρόσκληση συμμετοχής στην επιμορφωτική ημερίδα του Ιουνίου με θέμα τις καλές πρακτικές εκπαίδευσης στις δομές συνεκπαίδευσης (Τμήματα Ένταξης, Παράλληλη Στήριξη).

Πρόσκληση συμμετοχής σε ημερίδα. Ιούνιος 2017

Advertisements