Ενημέρωση για τις δράσεις του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΜΟΥσικό Εκπαιδευτικό Σύνολο «ΜΟΥΣ.Ε.Σ.»
Μουσικο-εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά και νέους
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία

Ανακοίνωση για μουσικό πρόγραμμα 2017

Θερινό σχολείο:εκπαίδευση συνοδών ατόμων με αναπηρία σε κατασκηνωτικούς χώρους

Summer_school_2016-2017

 

 

Advertisements