Μαθησιακές Δυσκολίες στα μαθηματικά

Δείτε την περίληψη της παρουσίασης για τις μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά της Αφροδίτης Τέλη, εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής στο Β΄ΚΕΔΔΥ Θεσσαλονίκης

Μαθησιακές Δυσκολίες στα μαθηματικά