“Μένουμε Ενωμένοι”

https://www.noesi.gr/menoumeenomenoi

Το NOESI.gr συντονίζει από τα μέσα Μαρτίου 2020 την πρωτοβουλία “Μένουμε Ενωμένοι” για την υποστήριξη ατόμων και ομάδων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19).

Στο πλαίσιο της ψηφιακής αλληλεγγύης “Μένουμε Ενωμένοι” οργανώθηκε ειδική ομάδα επαγγελματιών, που παρέχουν απομακρυσμένη υποστήριξη σε άτομα και ομάδες που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19) σε πανελλαδικό επίπεδο.

Ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, επισκέπτες υγείας και θεραπευτές — εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, ειδικοί ψυχικής υγείας — και άλλοι ειδικοί επιστήμονες συνεργάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα Digital Solidarity του NOESI.gr, καλύπτοντας εξ αποστάσεως το κενό που δημιουργεί στις παρεχόμενες υπηρεσίες η συνεχιζόμενη καραντίνα, όσο μένουμε σπίτι. Η πρόσβαση των ενδιαφερομένων στις υπηρεσίες γίνεται διαδικτυακά αλλά παρέχεται και η δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας, για έκτακτες περιστάσεις.

Οι υπηρεσίες που παρέχουν οι επαγγελματίες, εποπτεύονται και συντονίζονται από ομάδα εξειδικευμένων επαγγελματιών. Η πρωτοβουλία ονομάστηκε Digital Solidarity — Μένουμε Ενωμένοι, για την ανάδειξη της κοινωνικής αλληλεγγύης με ψηφιακά μέσα, ως εργαλεία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της καραντίνας στην περίοδο που διανύουμε.

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν.

Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία

Δείτε στον υπερσύνδεσμο που ακολουθεί στο τέλος του κειμένου τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία.

Με τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία υπάρχει η δυνατότητα για τους/τις μαθητές/ήτριες όλων των βαθμίδων να ακούσουν το κείμενο του μαθήματος, να ανατρέξουν μέσω υπερσυνδέσμων σε ενημερωτικά βίντεο και κείμενα για το περιεχόμενο του μαθήματος και να ασχοληθούν με δημιουργικές δραστηριότητες με στόχο την κατάκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων.

Αναζητήστε τα βιβλία σε εμπλουτισμένη μορφή html.

http://ebooks.edu.gr/new/

 

Εργαστήριο σχολικής ψυχολογίας ΕΚΠΑ

Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη COVID-19

http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/index.php/2020-03-27-17-58-58

Ενημέρωση για τον COVID-19 σε προσβάσιμες μορφές

http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/de-fovomaste-prostateuomaste-aspida-mas-h-gnwsh

Εδώ θα βρείτε προσβάσιμες πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και πολίτες). Το υλικό είναι σε απόλυτη συνάρτηση με τη βάση πληροφοριών και ενημέρωσης του Υπουργείου Υγείας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.