Ειδική Αγωγή

 

  • Τμήματα Ένταξης {link}

 

  • Παράλληλη Στήριξη {link}

 

  • Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών {link}

Aκολυθήστε το {link} και βρείτε τα ΑΠΣ της ΕΑΕ, προτάσεις για προσαρμογές των ΑΠΣ της ΕΑΕ στη Γλώσσα, στα Μαθηματικά, στις Φυσικές Επιστήμες

 

 

1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.