Υλικό

Εκπαιδευτικό υλικό για την ΕΑΕ από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ TANGRAM
Εκπαιδευτικό παιχνίδι, βασισμένο στην ιδέα του κινέζικου παιχνιδιού Tangram. Περιλαμβάνει είκοσι σχέδια αυξημένης δυσκολίας, τα οποία ο μαθητής καλείται να δημιουργήσει χρησιμοποιώντας τα βασικά γεωμετρικά σχήματα. Απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας, καθώς και σε μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. αυτισμός)

http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/5623

(Συλλογή από Εκπαιδευτικό Υλικό και Λογισμικό για μαθητές/τριες με ΕΕΑ ή και Αναπηρία)

http://prosvasimo.gr/el/ekpaideutiko-uliko#keimeno-gia-olous

εκπαιδευτικά σενάρια με τη χρήση ΤΠΕ

1ο Σενάριο

2ο Σενάριο

3ο Σενάριο

4ο Σενάριο

5ο Σενάριο

6ο Σενάριο

7o Σενάριο

8o Σενάριο

>> Η ειδική αγωγή στην Ευρώπη

>> ASVESTAS_5TH_ICT_CONFERRENCE_2013_WEBQUEST, “Προσεγγίζοντας διαθεματικά την έννοια της αναπηρίας με τη χρήση των ΤΠΕ

>>  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,

>> ΜΗΤΡΩΟ ΑΜΕΑ,

 

pileidou.wordpress.com

4 thoughts on “Υλικό

  1. Pingback: Anaphria & TPE | Κωνσταντίνα Πηλείδου

  2. Pingback: software | Κωνσταντίνα Πηλείδου

  3. Pingback: Presentations #1 | Κωνσταντίνα Πηλείδου

  4. Pingback: ppt #2 | Κωνσταντίνα Πηλείδου

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.