Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης

– Η  Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Φιλοσοφία και Καλές Πρακτικές για τη Συμπερίληψη : ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ. και Ν. 4074 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

– Ο νέος θεσμός των ΣΔΕΥ και των ΕΔΕΑΥ: ΣΔΕΥ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΔΕΑΥΝ. 4115, ΣΔΕΥ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ

– Η αναγκαιότητα της διεπιστημονικής προσέγγισης: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

– Ο διακριτός ρόλος του/της εκπαιδευτικού στην ΕΔΕΑΥ: Ο ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

– Διαφοροποίση και ενίσχυση της διδασκαλίας. Ένα παράδειγμα: Εκπαιδευτική αξιολόγηση διαφοροποιημένη και ενισχυτικη διδασκαλία

– Ο διακριτός ρόλοσ του/της ψυχολόγου στην ΕΔΕΑΥεδώ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΣΤΙΣ ΕΔΕΑΥ και εδώ: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΣΤΙΣ ΕΔΕΑΥ

– Εργαλεία Ανίχνευσης εδώ: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

Ο διακριτός ρόλος του κοινωνικού λειτουργού εδώ: Ο ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

 

 3gpgh78-

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s